ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ

Ελένη Κάλλη

Υψηλού Επιπέδου Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της συμβολαιογράφου Ελένης Κάλλη, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ 95, πλησίον των Δικαστηρίων.

Η συμβολαιογράφος Ελένη Κάλλη δραστηριοποιείται στους τομείς του εμπράγματου, οικογενειακού, κληρονομικού και εμπορικού δικαίου που άπτονται της συμβολαιογραφικής πρακτικής. Παράλληλα, το συμβολαιογραφικό της γραφείο αναλαμβάνει υπολογισμούς αντικειμενικών αξιών, δηλώσεις φόρου ακινήτων και ηλεκτρονικές καταχωρίσεις, ενώ παρέχονται, εν γένει, νομικές συμβουλές για κάθε υπόθεση που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της συμβολαιογράφου.

Συγχρόνως, η Ελένη Κάλλη ασκεί καθήκοντα αρχειοφύλακα για το αρχείο των τέως συμβολαιογράφων Αθηνών, Ιωάννας Γαλάτειας Κάλλη-Μπενάρδου, Βασιλείου Αναγνωστόπουλου, Πέτρου Αναγνωστόπουλου και Διονυσίας Λούβαρη- Φουστούκου.

Εμπράγματο

Οικογενειακό

Κληρονομικό

Εμπορικό

YΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η συμβολαιογράφος Ελένη Κάλλη δεσμεύεται για την επιτυχή διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που άπτονται της ειδικότητάς της. Στο γραφείο της, στην Αθήνα, ασχολείται με κάθε είδους συμβολαιογραφικές υποθέσεις, αναλαμβάνοντας:

● Αγοραπωλησίες
● Γονικές παροχές
● Δωρεές
● Διανομή ακινήτων
● Προσύμφωνα
● Εργολαβικά συμβόλαιαικού εγγράφου

● Συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών
(η πράξη με την οποία ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου το διαιρεί και δημιουργεί περισσότερες αυτοτελείς ιδιοκτησίες, κάθε μία εκ των οποίων έχει ένα ορισμένο ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο).
● Συστάσεις καθέτων ιδιοκτησιών
(η πράξη με την οποία σε οικόπεδο που ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες, με περισσότερες από μία οικοδομές -ή προς ανέγερση οικοδομές, ορίζεται ότι κάθε οικοδομή θα αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία με συγκεκριμένο ποσοστό επί του οικοπέδου).

● Κληρώσεις
● Σύνταξη διαθηκών
(Φύλαξη ιδιόγραφων διαθηκών/σύνταξη δημοσίων διαθηκών)
● Αποδοχές κληρονομιάς
● Απογραφές περιουσίας/αποσφραγίσεις
● Συστάσεις εταιρειών (one stop shop)
● Σύμφωνα συμβίωσης
● Συναινετικά διαζύγια
● Πράξη συναίνεσης σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
● Αναγνωρίσεις τέκνων
● Πληρεξούσια
● Ένορκες βεβαιώσεις
● Πράξεις κατάθεσης - θεώρησης ιδιωτ

 

Στόχος της συμβολαιογράφου Ελένης Κάλλη
αποτελεί η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών που την εμπιστεύονται,
ενώ εργάζεται, πάντα, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων τους
στο πλαίσιο, φυσικά, της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένη Κάλλη
Συμβολαιογράφος

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 95
(πλησίον των Δικαστηρίων)

ΤΚ 114 74, Αθήνα


210 6401620

210 6401621

 

e-kalli@otenet.gr

info@elenikalli.gr

Φόρμα Επικοινωνίας
Τα πεδία που χαρακτηρίζονται με * είναι υποχρεωτικά

hCaptcha